Tegnsprogstolk

Uddannet Tegnsprogs- og MHStolk fra Kommunikationscenter for tegnsprog og tegnstøtte kommunikation – København februar 2003.

Ansat i Tolkecentret i Brohusgade (nu: Tolkecentret af 1866) siden februar 2003 til og med februar 2012.

Selvstændig pr. 1. marts 2012

Erfaringsområder:
Uddannelser (gymnasie, hf, handelsskole, teknisk skole, universitet etc.)
Hospitaler og lægekonsultationer
Skoler (forældremøder, forældresamtaler m.m.)
Arbejdspladser (kurser, møder, messer, MUSsamtaler, jobsamtaler m.m.)
Begravelser, konfirmationer, bryllupper
Privat (generalforsamlinger, hobby-relateret, kørekortsundervisning og meget mere)

Priser:
Følger gældende takster fastsat af Center for Døve (Tolkebooking).
Taksten pr. tolketime beregnes ud fra tolkningens geografiske placering.
Dette beregnet ud fra postnummer 2100 som udgangpunkt, og er inddelt i zoner.

Takster pr. 1. marts 2012:

Zone 1 (under 25 km. fra udgangspunktet) 710 kr./timen
Zone 2 (25-75 km. fra udgangspunktet) 940 kr./timen
Zone 3 (over 75 km. fra udgangspunktet) 1195 kr./timen

Ved tolkning udført i zone 2 eller 3 opkræves de første fire timer til gældende zone. Derefter zone 1 takst.

Der afregnes altid for minimum 1 time. Derefter pr. påbegyndt halve time.

Tillæg:

Ved opgaver udført i weekend/helligedage, aften samt ved særligt krævende opgaver påregnes tillæg.
Pris:
Aftentillæg (17.00-07.00) 82 kr./timen
Weekend/helligdagstillæg 152 kr./timen
Særligt krævende opgaver: 128 kr./timen

Aflysning:

Ved aflysninger mindre end 5 hverdage før opgavens start opkræves fuldt beløb, med mindre opgave fra anden side udføres i samme tidsrum.